CESIE

CESIE to Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw, pozarządowa organizacja typu non-profit, apolityczna i świecka, skupiająca organizacje członkowskie w ponad ośmiu krajach europejskich. Została założona w 2001 roku, zainspirowana pracą i teoriami pacyfisty Danilo Dolci (1924-1997).

ej status jako europejskiej organizacji pozarządowej jest uznany przez Komisję Europejską.
CESIE łączy kontekst lokalny, krajowy i międzynarodowy, zobowiązując się do stymulowania rozwoju i zmiany w sferach kultury, edukacji i gospodarki poprzez tworzenie i stosowanie innowacyjnych narzędzi i metod.
Organizacja jest podzielona na pięć działów, które pracują razem i zarządzają działaniami w konkretnych, następujących dziedzinach: współpraca europejska, współpraca międzynarodowa, mobilność, promocja społeczno-kulturowa i staże zawodowe.
Główna siedziba CESIE znajduje się w centrum miasta Palermo, pozostałe biura mieszczą
się w Indiach, Nepalu i Senegalu.CESIE koordynuje działalność Federacji CESIE, składającą się z ponad 70 organizacji działających na całym świecie – popierają jej misję i chcą z nią współpracować.

Personel CESIE liczy 35 pracowników biura koordynującego, znajdującego się w Palermo. Zespół ma charakter międzynarodowy, są w nim nie tylko sami Sycylijczycy, ale także ludzie pochodzący z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Serbii, Nepalu, Indii i Senegalu.
Dlatego CESIE jest uważane za konkretny i pozytywny przykład wartości europejskich.
Personel orgnizacji charakteryzuje się dużą różnorodnością profili, umiejętności i kwalifikacji, ale łączą go ideały, które przyświecają działalności organizacji.

Jednocześnie, CESIE polega na około pięćdziesięciu ekspertach zewnętrznych, którzy współpracują ze sobą w ramach konkretnych działań w jej biurach: trzech na Sycylii i trzech za granicą. Równie ważny jest wkład kilkudziesięciu stażystów i wolontariuszy zaangażowanych w realizację własnych staży
w CESIE. Metody pracy: CESIE nieustannie promuje rozwój nowych metod tworząc most między badaniami i wiedzą.

CESIE opiera się na koncepcji aktywnego uczenia się na swojej własnej pracy. Oznacza to, że:

  • Każda indywidualna osoba jest ceniona a jej umiejętności, wiedza i doświadczenia są dzielone z innymi;
  • Proces uczenia się / kontekst jest starannie skonstruowany w celu promowania ścisłej współpracy między ludźmi, który pobudza kreatywność.

Aktywne uczenie się jest możliwe dzięki zastosowaniu przede wszystkim metod pozaformalnych takich jak: kreatywne myślenie, teatr prześladowanych, a także taniec i inne techniki artystyczne
i twórcze, metoda incydentów krytycznych (Cohen-Emerique).