CCW-Training Academy

Career Change Wales – Training Academy (CCW), z siedzibą w Cardiff
w Wielkiej Brytanii, jest dostawcą staży zawodowych (VET). Zespół, zapewniający dostarczanie bogatej oferty szkoleń zawodowych, staży dla europejskich absolwentów i szkoleniowców w zakresie staży zawodowych, a także specjalistycznych obiektów inżynierskich i usług, liczy 5 pełnoetatowych pracowników oraz 10 osób, pracujących w niepełnym wymiarze.. CCW rozrosła się w ciągu ostatnich 4 lat; posiada zdolność do zarządzania i utrzymania projektów dla klientów sektora publicznego i prywatnego, od ich rozpoczęcia do zakończenia. Lista klientów CCW obejmuje młodych uczniów europejskich na wymianach międzynarodowych, osoby indywidualne czujące się niepotrzebne, organizacje pokładające nadzieje
w rozwoju kluczowych firm takich jak Rachel’s Organic oraz Cardiff City Football Club. CCW stale się rozwija, wykazując ok 30% wzrostu obrotów rocznie z handlu – szkoleń zawodowych dla uczniów i szkoleń dla europejskich przedsiębiorstw korporacyjnych.

CCW swoją działalność zbudowała na pasji, kreatywności i współczuciu. Dostarcza doskonałe usługi swoim partnerom i klientom w Unii Europejskiej. CCW jest wyjątkowe w swojej działalności, budując reputację na indywidualności. Szkolenia CCW otrzymały ponad 90% satysfakcję dla oferowanych możliwości szkoleń i rozwoju aż od ponad 90% uczestników, rekomendujących ich usługi innym.

CCW jest innowacyjne i profesjonalne w swojej działalności, oferuje rozwiązania dla każdej poszukującej zmiany i przebudowy firmy. Dba o swoich uczniów i zapewnia indywidualną propozycję edukacyjną w ramach szkoleń i rozwoju. Wynika to z faktu, że każdy uczący się jest osobą fizyczną,
a trening jest zdefiniowany przez pryzmat każdej osoby, ocenianej niezależnie. CCW posiada wykwalifikowany i doświadczony personel, zajmujący się projektowaniem, pisaniem i dostarczaniem licznych programów szkoleń i programów dla akredytowanych organów udzielających pomocy.
CCW wierzy w najwyższe standardy jakości wspierania swoich klientów i działa w ramach ISO 9001: 2008 Zarządzanie Jakością. Posiada status Investors in People (IIP) i jest akredytowane przez Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania (ILM), British Computer Society (BCS), Highfields Awarding Body for Compliance (HABC), The Business and Technology and Education Council (BTEC) i wiele innych. CCW wierzy, że pomagając w budowaniu doświadczenia i kwalifikacji osób uczących się, które inaczej nie byłyby w stanie mieć do nich dostępu, może wspierać rozwój kapitału społecznego, zapewniając dodatkowe możliwości dla tych osób w szerszym kontekście europejskim lub poza.