SophieDelebarre Conseil

SophieDelebarre Conseil

SophieDelebarre Conseil obecnie zmienia swoją nazwę -stanie się „A tire d’elles”.
Jest to organizacja konsultingowa z siedzibą w La Madeleine (blisko Lille), specjalizuje się
w konsultowaniu europejskich projektów inżynierii oraz prowadzeniu wsparcia w zakresie innowacji społecznych, w ramach eksperymentu, budowy i przenoszenia metod i innowacyjnych narzędzi, sprzyjających integracji społecznej i zawodowej – w najdelikatniejszym sektorze publicznym, związanym z młodymi ludźmi. Działa bezpośrednio w zarządzaniu i animacji ponadnarodowego partnerstwa projektów oraz jako zewnętrzne wsparcie dla liderów projektów, zarówno podczas misji ich kapitalizacji i kształtowania, jak i ewaluacji.

Działa od ponad 20 lat (1997), wspierając wiele europejskich projektów twórczych
i partnerstw, działających w zakresie innowacyjnych metod i narzędzi służących integracji społecznej
i zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Bierze udział w rozwoju partycypacyjnych inicjatyw poprzez animację lub ocenę planów uczestnictwa obywateli, a w szczególności rozwoju metod
i innowacyjnych narzędzi, służących zachęceniu młodych ludzi i osób poszukujących pracy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Przede wszystkim pracuje nad:

  • demokracją uczestniczącą, mobilizacją obywatelską mieszkańców dla zrównoważonego rozwoju, animacją grup pracujących i grup dialogu, oceną dźwigni i zagadnień pracy;
  • zarządzaniem i oceną polityki publicznej i obywatelskiej, wspieraniem wielu wspólnot regionalnych
    i lokalnych, doświadczeniami w ramach polityki publicznej;
  • nowymi wskaźnikami bogactwa, solidarną i społeczną gospodarką, inicjatywami zrównoważonego rozwoju obszarów;
  • animacją partnerstw i międzynarodowych projektów współpracy, wspieraniem liderów projektów, inżynierii finansowej i administracyjnej, oceną;
  • koncepcją i kontrolą narzędzi i metod animacji i kapitalizacji, które sprzyjają skuteczności działania rozwiązań badawczych.