Online training

International mobility management

European Mobility Project Management Platform

Welcome to the online training for youth workers managing international mobility projects. This online platform was set up…

6 modules to improve the follow-up of young people in internships or international volunteering projects :

+
Module 1
Promowanie projektów mobilności oraz szukanie / tworzenie dobrych partnerstw
20 min
1 cours et 3 annexes
Follow this course
Completed module
+
Module 2
Znalezienie odpowiedniego projektu dla uczestnika
20 min
1 cours, 2 annexes
Follow this course
Completed module
+
Module 3
Przygotowanie udanego doświadczenia mobilności
20 min
1 cours et 2 annexes
Follow this course
Completed module
+
Module 4
Wdrażanie projektu wolontariusza
20 min
1 cours et 2 annexes
Follow this course
Completed module
+
Module 5
Ocena i wykorzystanie rezultatów projektu po zakończeniu mobilności
50 min
1 cours et 2 annexes
Follow this course
Completed module
+
Module 6
Postępowanie w konkretnych problemach
20 min
1 corso e 3 appendici
Follow this course
Completed module